RYPEJAKT

Rypejakta i 2016 

På et eller annet merkverdig vis kom det frem en del rype ut i rypejakta i år. Fra starten av reinsjakta (20. august), var det lite å se. Totalt ble det derfor en bra innhøsting på terrenget i år.

 

Rypejakt
Rypejakta på Storheller har ikke gitt det store utbyttet de siste årene. Hvorfor rypebestanden ikke vokser når jaktpresset er såpass lavt er en gåte. Vinterstid kan det ofte være overraskende mye rype i fjellet – og dette kan nok tyde på at det er klekking og kylling-tiden som er problematisk. Hvem som er den største predatoren her er uvisst, men det er jo både røyskatt, mink, rev og rovfugler av alle slag, så det er vel der den mest sannsynlige forklaringen finnes! Nå er det mange år siden sist lemenår – så det kunne jo gjort seg en sesong. Det er observert noe lemen i terrenget nå høsten 2013. Det kan bety bedring neste år.

Sannsynligvis var det jevnt et par tusen ryper på Storheller for 10-20 år siden. De siste årene har det vært vesentlig mindre. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra forskjellige jegere vil vi forsøke å sette opp antakelse over hvor mye ryper som er på Storheller hvert år.

Antatte mengder

2013, Lirype: 100      Fjellrype: 400


Generelt om ryper
Et godt hekketerritorium omfatter vanligvis både myr og ulende, bjørkekratt, dvergbjørkruller og lyngbakker og helst et lite bekkesikkel. Det er på høyfjellet ikke uvanlig at en rypestegg krever 250 mål til territorium. Under jakten er det viktig å prøve å ta ungfugl, ikke steggen. Rypene som er fra året eller fjoråret vil en kunne se på størrelsen. Etter felt vilt vil en ved å vippe rypen opp og ned etter undernebbet oppdage om det er ungfugl – dette vil da brekke. Dessuten har de mer pigment på den nest ytterste svingfjæra enn på den tredje ytterste. For å ta livet av en skadet rype er det best å knuse hodet (tråkke på. Det å kvele rypen kan være vanskelig da den også kan "puste" gjennom hole knokler!

Når rypen er felt skal den henge luftig til kroppstemperaturen har "gått ut". Etter jaktturen er det viktig at rypene blir hengt opp etter hodet på et kjølig sted (garasje / uthus / kjølerom el.l.). Rypenes normale næring inneholder stoffer som "balsamerer" kjøttet, dette gjør at rypene kan henge lenge, gjerne en uke. Mørning gir saftigere kjøtt fordi da ødelegger ikke frysingen så mange celler, og fuktigheten beholdes (unngår "frostsprenging").


Hvordan blir årets rypejakt?
1. Etter smågnagerår med påfølgende lite smågnagere vil det være lite ryper.
2. Med noen smågnagere høsten før – og mer sommeren etter, vil det bli mye rype.
3. Hvis mai og juni har godt vær vil det blir bra med rype.
4. Bestanden kan maksimalt firedobles til høsten (fra hekkebestanden), dvs "kjempeøkning" er umulig!