LINKER

www.hjortevilt.no
www.ninanaturdata.no
www.turistforeningen.no
www.speiding.no
www.fjellstyrene.no

Informasjon om jakt og fangst:
www.dirnat.no/jaktogfangst
www.ungute.no
www.ssb.no/jakt_fiske
www.fiskeridirektoratet.no

Vinje kommune:
www.vinje.kommune.no
www.jakt-fiske-fritid.com/mainDesign.asp?aid=4554&gid=2609

Jeger og fiskeforening + JAKTTIDER:
www.njff.no
www.dirnat.no/jakttider

Mistet jegeravgiftskort:
www.jegerregisteret.no

Kjøp jaktkort:
www.inatur.no
www.rasa.no

Fjellrevlinker:
www.dirnat.no
www.nina.no
www.fjellrev.no
www.ib.uit.no/~nigel/fjellrev.html

Forskrift om ivaretakelse av dødt vilt:
www.lovdata.no