HARDANGERVIDDA

Ferskvannsfiske | Reinsjakt | Rypejakt | Fiskemuligheter


Dette fjellområdet ligger i Buskerud, Telemark og Hordaland og er Europas største høyfjellsvidde. Høyden varierer stort sett fra 1100 til 1400 m.o.h, med høyere topper; Hallingskarvet (1933 moh) Hardangerjøkulen (ca 1840 moh) og Hårteigen (1690 moh).

Hårteigen kan vi se fra de høyeste punktene på Storheller.

Geologisk er Hardangervidda engammel lavslette (peneplan) som er løftet ved landeheving.

Hardangervidda har utallige innsjøer og vassdrag. De sentrale vassdrag er ennå i stor grad urørt av kraftutbygging: Kinso, Opo, Veig,Dagalivassdraget og Kvennavassdraget. Fra gammelt av er Vidda kjent for sitt gode fiske.

Området har den største villreinstammen i Europa, på 10- 20.000 dyr.

Hardangervidda er et av sør-norges mest populære turområde både sommer og vinter. Av sentrale turisthytter kan nevnes Krækkja, Litlos, Sandhaug, Rauhellern og Kalhovd.

Hellevassbu ligger en dryg dagsetappe fra Haukeliseter, denne ligger også nær grensen til Storheller.

I dag krysses vidda av Rv.7 og Bergensbanen.

Hardangervidda Nasjonalpark ble opprettet 1981 og omfatter viddas sentrale deler, til sammen 3430 km 2.

Bilde: Det kan komme svært mye snø på Hardangervidda.