FERSKVANNSFISKE

Ferskvannsfiske
Det finnes her i landet i alt 41 ferskvannsfiskearter. På Hardangervidda er det funnet 5-6000 år gamle bein etter fisk og hellerisninger viser at fisk ble båret og satt ut.

Ungfisker holder seg på grunt vann, storfisken på dypere vann.

Dyreplankton utnyttes direkte av noen fisketyper, aurens moderate evne til å utnytte dyreplankton henger sammen med at den vanskelig spiser fødeobjekter under ca 1,4 med mer. Auren spiser i stor grad bunndyr.

Auren kan være i vann over 1700 m.o.h. Auren gyter på senhøsten, hannen ankommer gyteområdet flere uker før hunnen. Grus med størrelse 0,5 – 7 cm og rennende vann er ideelle forhold. Hver aure legger 4-800 rogn, gjerne i 4 omganger. Hannen kan gyte med flere hunner.

Eldre og større aure oppholder seg gjerne dypt både vår og høst, helt ned til 60-70m. En fiskestørrelse på 2-400 g finner vi i mange gode aurevann. I slike lokaliteter er rekruttering og ernæring i god balanse.

Aure på ca 3 år har en dødsrate på ca 30 % pr år i høgfjellet. De som er 5-6 år stiger til 60% dødlighet.

I 1913 var gjennomsnittlig avkastning på 1,9 kg /ha (1ha = 10 mål) på Hardangervidda. Det ble en reduksjon frem mot 1930-årene pga bruk av mindre maskevidder. Spesielt i vann med lav rekruttering vil større fisk gi større avkastning.

Vi kjenner til at yngelen er sårbar for surt vann. Dette gjelder også gyteferdig aure!

Når auren har kort vekstsesong kan den bli meget gammel (20-30 år) og gjerne oppnå en vekt på 5-6kg.


Tonnevis med fisk
Fjellvannene på Hardangervidda kan produsere tonnevis med fisk. I mange vann er det behov for mer fisking, mens i andre vann må det settes ut settefisk. Reidar Borgstrøm er professor i "aure" på Hardangervidda og veit det meste. Fra hans uttalelser har vi samlet en del "gullkorn".

Det er altfor få som fisker på Hardangervidda, bare en liten del blir høstet. I tillegg til den næringsmessige delen kommer rekreasjonsverdien. Fisk på både 2 og 3 kilo er tatt de siste år både i Kvennsjøen og Litlosvatnet.

På Hardangervidda er det tatt ørret på opp til 38 år (i nyere tid), fiskevekten var imidlertid over hele vidda betydelig høyere for 60-70 år siden, gjerne 4-5 kilo.


Bilde: 1,9 kilos fisk fra Songa.


Bilde: Spinnerfiske i Hola