DYRS ORIENTERINGSEVNE

Kan dyr tenke?

Noen "gløgge" aper kan opplagt koble tilgjengelige "redskaper" til for eksempel å "hente" sin belønning. Eksempelvis vil de kunne bruke en pinne for å rekke noe utenfor gjerde og kasser for å stable til å nå høyere. "Redskapen" måtte imidlertid ligge svært opplagt til. Apene lever opplagt i et kort tidsperspektiv.

Prestasjonene fra dyrene ble ofte bedre når de ikke fikk belønning!

Hvordan orienterer innsektene seg?

Mauren er utstyrt med både "klokke" og "kompass". Dette er hjelpemidler som hjelper mauren til å være så presis. Når mennesket ser mer enn 24 bilder i sekundet vil det bli "jevn film". For et innsekt må det vises over 300 bilder for å få "filmeffekten". Biene ser fire farger, deriblant ultrafiolett – de ser altså solen bak lett skydekke (dette er vanlig for innsekter). Innsektene oppfatter polarisert lys – ved en liten klar himmelflekk kan de bestemme retningene. Tidssansen er godt utviklet hos innsektene og noen har meget god hørsel.

Humler og vepser som hviler, setter seg enten parallelt med eller loddrett på lysets polarisasjonsplan.

Hvordan finner trekkfuglene veien?

Stendulpen fra Oslo overvintrer sannsynligvis i Sørvest-Afrika. Dens amerikanske artsfrend hekker på Grønland og i Alaska, men de krysser Atlanteren og overvintrer med "europeerne". Avstanden de legger bak seg er ca 12000 km (30 grams fugler). Lengderekorden for trekkfugl har havternen i Arktis som flyr til Antarktis, dvs en avstand på 17000 km. Fuglene orienterer seg etter både sol og stjerner, de må da eventuelt fly over skyene. Duene må ha ytterligere orienteringsegenskaper da disse flyr omtrent som med kompass – i 100 km i timen !