Dårlig felling på Hardangervidda

mandag 03.desember 2012

 

8 av 10 villrein overlevde.

Årets villreinjakt på hardangervidda går inn i histoiren som en av de aller dårligste. Ifølge Hardanger Folkeblad ble det kun felt 1.170 dyr av en kvote på 6000. Det gir en fellingsprosent på 19,5 mot 28 året før. I gode tider har jegerne klart å ta ut 40-50 prosent av fellingskvoten. Leder Olav h. Opedal i Villreinnemda for Hardangervidda uttrykker bekymring for at en heller ikke i år klarer å oppnå høstingsmålet for jakta. Han frykter at forvaltningen mister kontrollen over Europas største villreinstamme dersom ikke jaktuttaket blir bedre. I følge avisa kan det være flere årsaker til det dårlige resultatet. Blant annet ser det ut til at jegerne ikke er like ”kjøttsultne” som før. Mange jaktkort kom aldri til fjells. I år var dessuten sjøflyepoken så godt som avsluttet på vidda. Alternativet ble helikopter til mange tusen kroner per tur.

Fotograf Alfred Apeland: Dag Nes til Høyre på bilde og Åsmund Hamre til venstre, etter jakting ved Sakris, Storheller.Antall visninger: 2304
Del